Budowanie relacji z partnerami społecznymi

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu zaprasza do udziału w ostatnim  w tym roku bezpłatnym szkoleniu pn:
„Budowanie relacji z partnerami społecznymi" które odbywać się będą w dniach:
17.11.2014 Wałcz :  siedziba OWES ul. Nowomiejska 4
18.11.2014 Szczecinek : hotel „Leśny Dwór” ul. Wierzbowa 4
19.11.2014 Świdwin: Starostwo Powiatowe ul. Mieszka I 16
20.11.2014 Łobez: Dom Kultury ul. Niepodległości 52
21.11.2014 Drawsko Pomorskie: hotel „ Abrava” ul. Piłsudskiego 15-19


Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w działalność podmiotów ekonomii społecznej lub zamierzających zaangażować się w taką aktywność. Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim osoby , które są zainteresowane nawiązaniem współpracy partnerskiej z innymi podmiotami ekonomii społecznej, przedstawicielami biznesu czy tez przedstawicielami podmiotów z otoczenia ekonomii społecznej.


Dokumenty do pobrania :
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Regulamin rekrutacyjny
3. Program szkolenia


Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w temacie e-maila wpisując: " budowanie relacji" lub osobiście  w siedzibie OWES Wałcz przy ul. Nowomiejskiej 4 do dnia 13 listopada 2014 roku do godziny 17:00.

Osoba odpowiedzialna za szkolenie :
Pracownik ds. promocji Justyna Świętoń ,tel. 530 002 805

Ilość miejsc ograniczona. Uczestnikom szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering.


Szkolenie organizowane jest w ramach projektu OWES Wałcz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

3 listopada 2014 r. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zostały podpisane umowy z pośrednikami finansowymi na obsługę II etapu Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II". Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Pilotażowa formuła Programu realizowana jest od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. W ramach II etapu rozszerzono zasięg Programu na cały kraj oraz rozszerzono katalog osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie - nie będą to już tylko absolwenci szkół i studenci, ale także osoby bezrobotne. Wszyscy, którzy skorzystają z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz ci którzy zamierzają z niej skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem i/lub szkoleniem. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Na realizację II etapu Programu Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył ok. 500 mln zł - na okres do 2021 roku.

Nabór wniosków o pożyczkę w ramach II etapu Programu rozpocznie się w dniu 17 listopada 2014 r.


Główne założenia Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II":

Oferowane wsparcie:

 1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
  • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • zarejestrowanych bezrobotnych;
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).
 2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla:
  • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
  • podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
  - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  - niepublicznych szkół,
  - niepublicznych przedszkoli,
  - osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:
  • zakładania działalności gospodarczej;
  • form opodatkowania działalności gospodarczej;
  • prowadzenia księgowości.
  oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

Kontakt do pośrednika Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" w województwie zachodniopomorskim:

ECDF
Tel. 61 835 00 98
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje: http://www.bgk.com.pl/pierwszy-biznes/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii

Lider i Partnerzy projektu

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT