SZOWES

 

SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (SZOWES) skupia cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego.

Misją SZOWES jest promowanie idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie rozwoju lokalnego poprzez kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Oferta Osrodka Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego stanowi odpowiedź na potrzeby lokalnych środowisk, zakłada aktywizację lokalnych środowisk oraz inwestycję w przedsięwzięcia mające na celu wykorzystanie nisz rynkowych, lokalnych zasobów i umożliwiających poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej angażowanie i zatrudnianie osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA:

    PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ- podmioty zarejestrowane lub posiadające jednostkę organizacyjną na terenie jednego z nastepujacych powiatów: drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego i posiadajace statut:

 • organizacji pozarządowej
 • społdzielni socjalnej
 • spółdzielni pracy
 • spółdzielni inwalidów i niewidomych,
 • klubów integracji społecznej,
 • warsztatów terapii zajeciowej,
 • zakładów aktywizacji zawodowj,
 • spółek non-profit.

    OSOBY FIZYCZNE :  osoby w wieku aktywnosci zawodowej  mające trudności na rynku pracy ( bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, nieaktywne zawodowo) lub zainteresowane założeniemPodmiotu Ekonomii Społecznej ,  w tym Spółdzielni Socjalnej.

 

    PODMIOTY I INSTYTUCJE mające swoją siedibę na terenie powiatów : drawskiego, łobeskiego,szczecineckiego  świdwińskiego i wałeckiego

 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • kościelne osoby prawne,
 • przedsiebiorcy,
 • media.
 

 

 

 

Partnerzy projektu

SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (SZOWES) skupia cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego. Misją SZOWES jest promowanie idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie rozwoju lokalnego poprzez kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES). Oferta Ośrodka Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego stanowi odpowiedź na potrzeby lokalnych środowisk, zakłada aktywizację lokalnych środowisk oraz inwestycję w przedsięwzięcia mające na celu wykorzystanie nisz rynkowych, lokalnych zasobów i umożliwiających poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej angażowanie i zatrudnianie osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym . KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA: ❖ PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ- podmioty zarejestrowane lub posiadające jednostkę organizacyjną na terenie jednego z następujacych powiatów: drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego i posiadające statut: organizacji pozarządowej spółdzielni socjalnej spółdzielni pracy spółdzielni inwalidów i niewidomych, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, spółek non-profit. ❖ OSOBY FIZYCZNE : osoby w wieku aktywności zawodowej mające trudności na rynku pracy ( bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, nieaktywne zawodowo) lub zainteresowane założeniem Podmiotu Ekonomii Społecznej , w tym Spółdzielni Socjalnej. ❖ PODMIOTY I INSTYTUCJE mające swoją siedzibę na terenie powiatów : drawskiego, łobeskiego,szczecineckiego świdwińskiego i wałeckiego instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, przedsiębiorcy, media.
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT