Kolejna porcja konkursów dla organizacji

1. Przypominamy o trwającym naborze wniosków w programie „Europa dla obywateli". Szansę na otrzymanie dofinansowania na działania obywatelskie, społeczne i dotyczące pamięci europejskiej mają organizacje, samorządy i instytucje posiadające osobowość prawną i nienastawione na zysk, zainteresowane realizacją projektów międzynarodowych lub o wymiarze europejskim http://europadlaobywateli.pl/3173-2/

2. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. http://bip.mon.gov.pl/…/otwart…/aktualne-ogloszenia-1025479/

3. Zapraszamy do nowej edycji konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów. Tym razem stawiamy na dobre wychowanie, Czekamy na Wasze pomysły od 1 - 31 marca 2016. http://fundacja.bzwbk.pl/…/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank…/

4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r. http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow

5.        Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniaogłosiło piątą już edycję Otwartego konkursu. Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek w V edycji Otwartego konkursu. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! Zapraszamy! Termin składania wniosków: 15 marca  2016 r. http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2016.html 

 

 

Aktualne konkursy dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o aktualnych konkursach dla podmiotów pozarządowych:

1.Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury w 2016 roku. Nabór trwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-w-2016-roku%20

2.Informacja o możliwości otrzymania od Województwa Zachodniopomorskiego dotacji na realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego . Nabór trwado 31 stycznia 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/informacja-o-mozliwosci-uzyskania-dotacji-na-zadania-publiczne-z-zakresu-ratownictwa-wodne-3http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/informacja-o-mozliwosci-uzyskania-dotacji-na-zadania-publiczne-z-zakresu-ratownictwa-wodne-3

3.Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramachProgram "Równać Szanse"! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej nahttp://www.rownacszanse.pl/i266http://www.rownacszanse.pl/i266

4.  Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci "Zachować pamięć". Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku.
http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/#contenthttp://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/#content

5. Muzeum Historii Polski ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra".
O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 7 lutego 2016 r.
Regulamin i formularz dostępne na naszej stronie internetowej:http://muzhp.pl/pl/c/1642/rusza-viii-edycja-programu-patriotyzm-jutra

6. W 2016 roku uruchomione zostaną konkursy w ramach 39 działań Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego, w tym 25 działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 14 działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pula środków przeznaczona na konkursy w 2016 r. wynosi 1 152 095 980 zł. Harmonogram został przyjęty 25 listopada 2015 roku więcej tutaj

7. http://ndap.gov.pl/299-konkurs-w-ramach-zadania-publicznego-%E2%80%9Ewspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych%E2%80%9D 

8. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/12490/harmonogram_2016_20151125_02.pdf

9. http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-dla-podmiotow-niepublicznych-na-wsparcie-realizacji-zadan-z-zakresu

 

Lider i Partnerzy projektu

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT