Prowadzenie działalności odpłatnej i działalności gospodarczej w Podmiotach Ekonomii Społecznej - zapraszamy na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach pn: „ Prowadzenie działalności odpłatnej i działalności gospodarczej w Podmiotach Ekonomii  Społecznej”, które odbywać się będą   w dniach:

08.09.2014 r. siedziba OWES ul. Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz

09.09.2014 r. Szczecinek  hotel „Leśny Dwór” ul. Wierzbowa 4, 78-400 Szczecinek

10.09.2014 r.  Świdwin, Starostwo Powiatowe w  Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin

11.09.2014 r.  Łobez, Dom Kultury ul. Niepodległości 52, 73-150 Łobez

12.09.2014 r. Drawsko Pomorskie ,  hotel „ Abrava” ul. Piłsudskiego 15-19, 78-500 Drawsko Pomorskie

Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w działalność podmiotów ekonomii społecznej nieprowadzących działalności gospodarczej, dla osób fizycznych zainteresowanych taka działalnością  oraz dla osób z instytucji otoczenia PES z terenu powiatu wałeckiego ,szczecineckiego, łobeskiego, świdwińskiego i drawskiego.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z korzyściami płynącymi z prowadzenia działalności gospodarczej, poznają podstawy metody analizy potencjału organizacji i otoczenia oraz poznają kluczowe czynniki dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej .

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Regulamin rekrutacji

Program szkolenia

 

Formularze zgłoszeniowe z dopiskiem w temacie e-maila: ,, działalność odpłatna I gospodarcza" należy dostarczyć e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   do 4 września   2014 roku do godziny 17.00 lub osobiście w siedzibie OWES Wałcz przy ul. Nowomiejskiej 4  – kontakt: Anna Kałamarz, tel. 530 909 892.

Ilość miejsc na szkolenia jest ograniczona.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering.


Szkolenie  organizowane  jest w ramach projektu „OWES WAŁCZ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Przedsiębiorczość społeczna - krokiem do przyszłości

 ,, Przedsiębiorczość społeczna krokiem do przyszłości” - Wizyta studyjna!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu zaprasza w dniach 15-16 września br.  na wizytę studyjną „Przedsiębiorczość społeczna krokiem do przyszłości” ”, podczas której uczestnicy będą mogli się dowiedzieć jak funkcjonuje Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka".  W ramach wizyty uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć miejsca, które posłużyły jako modele przy tworzeniu ustaw takich jak m.in. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym czy Ustawa o spółdzielniach socjalnych oraz uczestniczyć w teoretycznych zajęciach z zakresu przedsiębiorczości społecznej, czy budowania partnerstw lokalnych. Wszystkie usługi w ramach wizyty świadczone będą  przez przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne.

 

Udział w wizycie jest bezpłatny, obejmuje przejazd, nocleg i pełne wyżywienie oraz koszty spotkań.

W programie wizyty przewidziano wizytę w Centrum Gospodarki Solidarnej na Zawadach w Poznaniu, wizytę w gospodarstwie ekologicznym w Chudobczycach oraz zwiedzanie schroniska dla psów prowadzonego jako przedsiębiorstwo społeczne w Posadówku.

 Szczegóły ujęte zostały w programie dostępnym poniżej.

Do zgłoszeń zapraszamy chętnych z terenu powiatów: wałeckiego, drawskiego ,szczecineckiego, świdwińskiego i łobeskiego.

Zainteresowani udziałem w wizycie studyjnej proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie (dla nowych Beneficjentów) i przesłanie ich na adres: owes@umwalcz.pl  lub dostarczenie do siedziby OWES ul. Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz  do dnia 8 września 2014 r. do godz. 17.00.

 Osoba odpowiedzialna : Anna Gródka , Kierownik projektu  tel. 602 839 479 lub 67 258 44 71 w. 56.

 Do pobrania:

Zakup prospołeczny - zapraszamy !

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny"

„Zakup prospołeczny” jest zarejestrowanym znakiem, który informuje klienta/kontrahenta, że produkt jest wytworzony w organizacji, która należy do sektora ekonomii społecznej oraz jest wysokiej jakości. Przyznawany jest produktom, które cechują się szczególną dbałością o wysoką jakość towarów. Umieszczany jest w zależności od potrzeb podmiotu, w miejscach, które najbardziej odpowiadają podmiotowi np. na opakowaniach produktów, logo w miejscu pracy, na stronie internetowej.

Idea certyfikatu „Zakup prospołeczny” powstała w 2010 roku z inicjatywy Fundacji im Królowej Polski św. Jadwigi i polega na realizowaniu kampanii promocyjnej, która opiera się na budowaniu silnych marek wśród podmiotów ekonomii społecznej. Znak trafił do następujących województw: dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, gdzie prawo certyfikowania podmiotów przysługuje marszałkowi Województwa.

W dniu 23 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  przyjął uchwałę w sprawie  zasad przyznawania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” w województwie zachodniopomorskim co umożliwiło rozpoczęcie procedur certyfikowania podmiotów na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zarówno uzyskanie możliwości certyfikowania, jak i używanie znaku przez podmioty, są bezpłatne. Podmioty, które mogą ubiegać się o prawo do korzystania ze „Zakup prospołeczny” to: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółki non-profit, fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty spełniające definicję organizacji pozarządowej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych.

O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, których wyroby lub świadczone usługi poprzez ich wysoką jakość, posiadaną reputację i/lub szczególne cechy kwalifikujące je do przyznania Znaku Promocyjnego. Podmioty do certyfikacji rekomenduje powołana do tego celu Kapituła Certyfikująca, która będzie rozpatrywać wnioski kandydatów chcących uzyskać certyfikację.

 

Na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  www.rops.wzp.pl są udostępnione dokumenty niezbędne do uzyskania certyfikatu.

Lider i Partnerzy projektu

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT