Kłótnie, zwady sąsiedzkie… to nie w Karwowie

Kłótnie, zwady sąsiedzkie… to nie w Karwowie.


W środę 10 grudnia została podpisana umowa partnerska na rzecz Rozwoju wsi Karwowo i okolic między Stowarzyszeniem Przyjaciół Karwowa, Spółdzielnią Socjalną „Pod Miotełką” i Sołectwem Karwowo. Dokument podpisano w celu zwiększenia zasobów ludzkich i kapitału społecznego wsi Karwowo i okolic. Partnerzy będą dążyli do zaspokojenia potrzeb społecznych oraz wykorzystania potencjałów określonych  w diagnozie środowiska lokalnego dla podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz dla zwiększenia efektywności działań prospołecznych.
Karwowo to urokliwe miejsce w powiecie łobeskim, które zachęca swoją lokalizacją do aktywnego spędzania czasu. Otwartość i życzliwość mieszkańców wsi wspiera organizację takich przedsięwzięć, jak chociażby trwające warsztaty wytwarzania ozdób świątecznych, których byliśmy świadkami. Ciepło bijące z kominka świetlicy wiejskiej oraz z atmosfery tam panującej zachęca do kolejnych wielkich działań, nie tylko w okolicach Karwowa, ale i w całym powiecie łobeskim.
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w partnerskiej aktywności.

Spotkanie organizacji pozarządowych na terenie powiatu świdwińskiego

W dniu 8 grudnia  organizacje pozarządowe spotkały się w Świdwinie w Sali Rycerskiej Świdwińskiego Ośrodka Kultury. Przedstawiciele świdwińskich NGO-sów zaprezentowali swoje działania oraz opowiedzieli o swoich planach na przyszłość. Podczas zajęć warsztatowych mieli szansę na wymianę doświadczeń dotyczących partnerów i oraz obszarów działań w jakich, by widzieli współpracę z innymi. Po przedstawieniu dobrych praktyk współpracy wielosektorowej uczestnicy rozpoczęli dyskusję. Dzięki niej powstały dwa pomysły na działania aktywizujące lokalną społeczność. Te i inne przedsięwzięcia będą omawiane szczegółowo na kolejnym spotkaniu warsztatowym zaplanowanym na styczeń.

Zapraszamy do obejrzenia relacji: http://www.regatv.pl/?p=2235

ES fundusz - warto !!!

ES Fundusz to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

ODWIEDŹ STRONĘ ES FUNDUSZU W CELU POZNANIA SZCZEGÓŁÓW OFERTY: http://esfundusz.pl/

Lider i Partnerzy projektu

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT