Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER)

I. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER)
Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi dwanaście:
a) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
b) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze ochrony zdrowia;
c) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej;
d) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej zajmującej się monitoringiem działań instytucji publicznych;
e) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego);
f) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze szkolnictwa wyższego;
g) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób młodych;
i) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego i ekonomii społecznej;
j) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans i płci;
k) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans i niedyskryminacji (z wyłączeniem organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych);
l) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń.
Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 29 października 2014 r.

Więcej szczegółów: http://www.pozytek.gov.pl/Program,Operacyjny,Wiedza,Edukacja,Rozwoj,,2014-2020,3610.html

 

VIII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej już niebawem.

resize image 1W ramach VIII Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej dyskusjom, sesjom tematycznym towarzyszyć będą również punkty doradcze, zorganizowane przez kilka instytucji pracujących na rzecz sektora ekonomii społecznej.
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A (TISE), Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (PFRON) organizują możliwość skonsultowania zagadnień związanych z ich rodzajem działalności. Wszystkich doradców spotkać będzie można w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki 23 i 24 października.

TISE w czasie OSES 2014 będzie prowadzić Klinikę Finansową ES Funduszu. W jej ramach doradcy TISE, którzy na co dzień zajmują się obsługą pionierskiego w Polsce systemu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej, pomogą dopasować narzędzia finansowe odpowiednie dla indywidualnych potrzeb.

CRZL zaś przedstawi efekty pracy siedmiu partnerskich organizacji, które w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współpracowały w projekcie Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Był to szeroko zakrojony program obliczony m.in. na stworzenie infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, wypracowanie standardów działania OWES, działania rzecznicze związane z legislacją dotyczącą sektora oraz szeroko rozumianą promocję przedsiębiorstw społecznych. Produktami tego projektu są m.in. portal Ekonomiaspoleczna.pl, Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku i system certyfikacji Znak [eS].

Pracownicy PFROn-u, w oparciu o doświadczenie pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, doradzą różnych form wsparcia udzielanego osobom indywidualnym i organizacjom działającym w tej dziedzinie. Wskażą m.in.: jaka może być droga aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, jakie formy zatrudnienia są właściwym miejscem dla takich osób. Będą również analizować możliwości funkcjonowania na otwartym rynku pracy różnych form zatrudnienia w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej.

Wszelkie informacje na temat tegorocznego OSES znajdują się na stronie internetowej konferencji.

Źródło: Redakcja portalu Ekonomiaspoleczna.pl

Edukacja i partnerstwo

W dniu 14 października 2014 r. Pani Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz uczestniczyła w Powiatowych Obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które w tym roku odbyły się w Zespole Szkół  Nr 3. Pani Burmistrz złożyła serdeczne podziękowania nauczycielom za ich trud i wytrwałość w edukację młodego pokolenia naszego miasta. Swoje podziękowania skierowała także do osób wspomagających działalność oświatową szkół, czyli pracowników obsługi i administracji oraz wyróżniła listami gratulacyjnymi trzech pracowników wałeckich szkół ponadgimnazjalnych:  p. Bernadetę Radziun (Zespół Szkół Nr 4) , p. Adama Markiewicza (Zespół Szkół Nr 3), p. Leszka Molkę ( dyrektor II LO). Podczas uroczystości oświatowych miało miejsce także jeszcze jedno ważne wydarzenie - podpisanie umowy partnerskiej tworzącej Partnerstwo Lokalne „FENIKS” ,  którego celem jest  wsparcie rynku pracy w powiecie wałeckim.  Porozumienie zostało wypracowane  w ramach projektu „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Partnerstwo podpisane zostało przez: Gminę Miejską Wałcz (prowadzącą Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej), Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie, Hufiec Pracy 16-6 w Wałczu, Młodzieżowe Centrum Kariery w Wałczu, Zespół Szkół nr 3 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej w Wałczu, Stowarzyszenie „MożeMy” w Wałczu.
Partnerstwo to ma na celu także szeroko rozumiany rozwój ekonomii społecznej w powiecie wałeckim oraz wsparcie działających na jego obszarze Podmiotów ekonomii społecznej oraz chcących działać w jej obszarze.

Anna Gródka

Kierownik projektu "OWES WAŁCZ"

Zapraszamy do galerii zdjęć: 

Lider i Partnerzy projektu

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT