Nowe druki KRS od 1 grudnia 2014

UWAGA ZMIANY W DRUKACH KRS!!!

W rozporządzeniu znalazły się m.in. nowe wzory wniosku o rejestrację organizacji w KRS (KRS-W20), zgłoszenia sprawozdania finansowego do KRS (KRS-Z30, KRS-ZN), wniosku o rejestrację OPP (KRS-W21), poza tym: KRS-W9, KRS-WH, KRS-WM, KRS-ZM.

Konieczność wprowadzenia nowych wzorów wynika z tegorocznej nowelizacji ustawy o KRS (ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

W założeniu nowelizacja ma ułatwić rejestrację i szybsze rozpoczęcie działalności m.in. poprzez nadawanie przy rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym numeru NIP i REGON (czyli jedna wizyta w KRS, a nie trzy wizyty w: KRS, urzędzie skarbowym i urzędzie statystycznym) oraz wprowadzenie trybu uzupełniania części informacji po rejestracji.

Treść rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1621/1

Ministerstwo Sportu ogłosiło kolejne konkursy !!

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w 2015 r. Nabór ofert potrwa do 16 grudnia 2014.
W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach sportu dla wszystkich:
1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
3) Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
4) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
5) Wspieranie programów aktywności fizycznej osób starszych;
6) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz.1-5) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Szczególowe informacje: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1416,Otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-ze-srodkow-pochodzacych-z-budzetu-panstw.html

Zapraszamy na doradztwo w sprawie przygotowania wniosku ! Zgłoś się do OWES już dziś !!!

 

Zapraszamy na spotkania w sprawie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 2015.
Spotkania odbędą się we wszystkich województwach, organizowane są przez właściwe dla województw Urzędy Marszałkowskie.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Województwo Zachodniopomorskie - Szczecin 16.12, Koszalin 17.12

Szczegółowe informacje: http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-w-ramach-programu-fundusz-inicjatyw

Lider i Partnerzy projektu

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT