Targi Ekonomii Społecznej w Złocieńcu - zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na Targi Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 05 listopada 2014 r.     w godz. od 10:00 do 13:00 w Sali Widowiskowej Złocienieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Wolności 6 w Złocieńcu.
 
Ekonomia społeczna zyskuje w Polsce coraz większe znaczenie. Zauważa się w niej niezwykłą dynamikę i siłę, która może w znaczny sposób zmieniać środowisko lokalne i podnosić jakość życia jego mieszkańców. Podstawą wdrożenia ekonomii społecznej jest budowanie dialogu i wzajemnego zaufania. Powinno się to odbywać na podstawie partnerstwa, wymiany informacji i doświadczeń, otwartości na pomysły. Aby ekonomia społeczna    mogła zaistnieć potrzebne jest zaufanie społeczne. Zaufanie, że powstający podmiot można traktować jako partnera do współpracy. W tym celu zrodziła się idea promowania i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej poprzez organizację Targów.
Targi Ekonomii Społecznej to doskonała okazja do prezentacji działalności podmiotów ekonomii społecznej i  budowania partnerstwa na poziomie lokalnym.

PLAKAT 2

 

Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER)

I. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER)
Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi dwanaście:
a) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
b) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze ochrony zdrowia;
c) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej;
d) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej zajmującej się monitoringiem działań instytucji publicznych;
e) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego);
f) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze szkolnictwa wyższego;
g) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób młodych;
i) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego i ekonomii społecznej;
j) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans i płci;
k) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans i niedyskryminacji (z wyłączeniem organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych);
l) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń.
Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 29 października 2014 r.

Więcej szczegółów: http://www.pozytek.gov.pl/Program,Operacyjny,Wiedza,Edukacja,Rozwoj,,2014-2020,3610.html

 

VIII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej już niebawem.

resize image 1W ramach VIII Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej dyskusjom, sesjom tematycznym towarzyszyć będą również punkty doradcze, zorganizowane przez kilka instytucji pracujących na rzecz sektora ekonomii społecznej.
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A (TISE), Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (PFRON) organizują możliwość skonsultowania zagadnień związanych z ich rodzajem działalności. Wszystkich doradców spotkać będzie można w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki 23 i 24 października.

TISE w czasie OSES 2014 będzie prowadzić Klinikę Finansową ES Funduszu. W jej ramach doradcy TISE, którzy na co dzień zajmują się obsługą pionierskiego w Polsce systemu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej, pomogą dopasować narzędzia finansowe odpowiednie dla indywidualnych potrzeb.

CRZL zaś przedstawi efekty pracy siedmiu partnerskich organizacji, które w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współpracowały w projekcie Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Był to szeroko zakrojony program obliczony m.in. na stworzenie infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, wypracowanie standardów działania OWES, działania rzecznicze związane z legislacją dotyczącą sektora oraz szeroko rozumianą promocję przedsiębiorstw społecznych. Produktami tego projektu są m.in. portal Ekonomiaspoleczna.pl, Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku i system certyfikacji Znak [eS].

Pracownicy PFROn-u, w oparciu o doświadczenie pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, doradzą różnych form wsparcia udzielanego osobom indywidualnym i organizacjom działającym w tej dziedzinie. Wskażą m.in.: jaka może być droga aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, jakie formy zatrudnienia są właściwym miejscem dla takich osób. Będą również analizować możliwości funkcjonowania na otwartym rynku pracy różnych form zatrudnienia w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej.

Wszelkie informacje na temat tegorocznego OSES znajdują się na stronie internetowej konferencji.

Źródło: Redakcja portalu Ekonomiaspoleczna.pl

Lider i Partnerzy projektu

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT