Rozporządzenie MRPiPS- zmiany !!!

Uprzejmie informuję, iż w dniu wczorajszym zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570 Wchodzi ono po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli od 10 maja br.obowiązują nas nowe druki w trybie uproszczonym.

W załączeniu druk rozporządzenia

Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

W związku z uruchomionym konkursem RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Typ 3 Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych, Schemat A dot. wsparcia na przygotowanie lub aktualizację lokalnych programów rewitalizacji, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (konsorcjum obejmujące swoim zasięgiem obszar całego województwa, w którego skład wchodzą: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacja Nauka dla Środowiska, Gmina Miejska Wałcz, 4C Centrum Ekonomii Społecznej Spółka z o.o., Fundacja Pod Aniołem, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Gmina Pyrzyce deklaruje chęć zawarcia porozumień wymaganych Regulaminem wskazanego konkursu.

Zakres porozumienia przedstawiamy w załączonym pliku.

POROZUMIENIESZOWESLPR.docx(1)       

Szczegółowych informacji udziela P. Justyna Iwankiewicz Koordynatorka Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 94/ 341 63 30

kom. 571 234 262

Lider i Partnerzy projektu

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT