Ostatnie szkolenie dwudniowe przed wakacjami

Ostatnie dwudniowe szkolenie przed wakacjami za nami! Tym razem beneficjenci OWES Wałcz oraz przedstawiciele organizacji mogli stać się menadżerami ekonomii społecznej biorąc udział w weekendowym szkoleniu w Drawsku Pomorskim w Hotelu ,,Abrava" 13-14 czerwca. Uczestnicy szkolenia nt ,,Menadżer Ekonomii Społecznej" dzięki dwóm trenerom mogli w perfekcyjny i menadżerski sposób przebrnąć przez zagadnienia, które były poruszane podczas tych dwóch dni. Pierwszego dnia omawiane były: zamówienia publiczne, klauzule społeczne, realizacja zadań publicznych. Zarządzanie i przywództwo, budowanie zespołu- te zagadnienia wykorzystując między innymi Test Belbina i omawiając go dało uczestnikom obraz innego podejścia do ekonomii społecznej. Typy osobowości człowieka, zarządzanie zasobami ludzkimi, nawiązywanie relacji biznesowych i handlowych z pewnością wpłynęło na rozszerzenie horyzontów ekonomii społecznej. Poprzez warsztaty i ćwiczenia zakończył się pierwszy dzień szkoleniowy. Drugi był stricte menadżerski i praktyczny. Skupiono się w nim na: partnerstwach lokalnych, ekonomice PES, kwadracie przepływu pieniędzy- teoria Roberta Kyiosaki oraz wykorzystaniu tego w Spółdzielniach Socjalnych. Poprzez ćwiczenia, prezentacje multimedialną,  współpracę w grupach i warsztaty szkolenie przebiegało w przyjaznej atmosferze.  I możemy zdecydowanie powiedzieć, że dzięki temu przybyło nam kilku Menadżerów Ekonomii Społecznej. 

OWES na Konferencji

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej miał zaszczyt uczestniczyć w Konferencji pod nazwą ,,PROW- razem zmieniamy łobeską wieś". Było to podsumowanie działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich za okres 2009-2015 zorganizowaną w Ośrodku Agroturystycznym ,,Młyn nad Starą Regą" w Tarnowie gm. Łobez. W trakcie spotkania promowano efekty realizacji PROW 2007-2013 na terenie powiatu łobeskiego oraz zaprezentowano założenia co do nowego okresu programowania PROW 2014-2020. Odbyły się także konsultacje do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD CIW (warsztat tu mieszkam tu zmieniam). W trakcie prezentacji podsumowano wspólną pracę na rzecz lokalnej społeczności za pośrednictwem LGD CIW. A także podczas spotkania podziękowano za wysiłek i zaangażowanie wszystkim osobom aktywnie działającym w stowarzyszeniu oraz Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu. Za co również serdecznie dziękujemy!

Szkolenie- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Początek czerwca rozpoczął się szkoleniowo. Tematyka szkolenia jedodniowego zorganizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu dotyczyło Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Z pięciu powiatów w szkoleniu wzięły udział 64 osoby, które mogły się dowiedzieć w jaki sposób rekrutować pracowników i współpracowników w kontekście planowania zatrudnienia, metod rekrutacji oraz samego jej procesu. W trakcie szkolenia poruszane były aspekty motywowania pracowników oraz psychologiczne aspekty zarządzania. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w strategii zarządzania zasobami ludzkimi, systemów ZZL oraz rozwoju i szkolenia pracowników w sensie tworzenia zasad i metod budowania systemów pracowniczych.  

Lider i Partnerzy projektu

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT