Drukuj

Startuje MALUCH 2014

włącz . Opublikowano w Biblioteczka

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 101 mln zł na budowę i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. O środki z programu Maluch 2014 mogą starać się gminy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu.

 - W poprzednich latach program cieszył się bardzo dużą popularnością, dlatego chcemy go kontynuować również w tym roku. Zyskają rodzice, dotacje z programu pomniejszają ponoszone przez nich opłaty.To także sposób na ułatwienie im powrotu do pracy - mówi minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tegoroczny Program „MALUCH“ będzie realizowany w jednej edycji, podzielonej na trzy moduły. Moduł pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi  i trzeci - utrzymania już istniejących.  Dwa pierwsze skierowane są do gmin, trzeci do pozostałych podmiotów. Co ważne, cała dotacja musi być wykorzystana w 2014 roku.

- 216 mln zł, które przeznaczyliśmy na realizację programu w latach 2011-2013 przynosi wymierne efekty - na koniec zeszłego roku mieliśmy już 1510 żłobków i innych placówek opieki. Łącznie to 55 tys. miejsc dla dzieciaków - podkreśla minister Kosiniak-Kamysz.

Dzięki zmianom w ustawie żłobkowej z 2013 r. o dofinansowanie może ubiegać się więcej podmiotów. To już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe. Dotacja może wynieść nawet 80 proc. kosztów inwestycji. Wcześniej ministerstwo dofinansowywało max. 50 proc. inwestycji. Z tego rozwiązania mogły jednak korzystać wyłącznie samorządy.

Termin składania ofert w programie „MALUCH“ upływa 19 marca w przypadku modułu drugiego oraz 2 kwietnia w przypadku modułu pierwszego i trzeciego. Oferty można składać zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, także za pośrednictwem platformy ePUAP.Szczegółowe zasady konkursu dostępne są na internetowej stronie ministerstwa.

-> przejdż do pełnej informacji o programie i konkursie

Partnerzy projektu

SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (SZOWES) skupia cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego. Misją SZOWES jest promowanie idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie rozwoju lokalnego poprzez kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES). Oferta Ośrodka Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego stanowi odpowiedź na potrzeby lokalnych środowisk, zakłada aktywizację lokalnych środowisk oraz inwestycję w przedsięwzięcia mające na celu wykorzystanie nisz rynkowych, lokalnych zasobów i umożliwiających poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej angażowanie i zatrudnianie osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym . KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA: ❖ PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ- podmioty zarejestrowane lub posiadające jednostkę organizacyjną na terenie jednego z następujacych powiatów: drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego i posiadające statut: organizacji pozarządowej spółdzielni socjalnej spółdzielni pracy spółdzielni inwalidów i niewidomych, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, spółek non-profit. ❖ OSOBY FIZYCZNE : osoby w wieku aktywności zawodowej mające trudności na rynku pracy ( bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, nieaktywne zawodowo) lub zainteresowane założeniem Podmiotu Ekonomii Społecznej , w tym Spółdzielni Socjalnej. ❖ PODMIOTY I INSTYTUCJE mające swoją siedzibę na terenie powiatów : drawskiego, łobeskiego,szczecineckiego świdwińskiego i wałeckiego instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, przedsiębiorcy, media.
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT